گفتگوی ویژه

بدنبال احداث فروشگاه های زنجیره ای ” شاهو ” هستم

 خالد مرادی کارآفرین موفق : بدنبال احداث فروشگاه های زنجیره ای ” شاهو ” هستم امروزه بدلیل پیچیدگی های اقتصادی و اجتماعی کارآفرینی با موانع بسیار سختی مواجه می باشد . اما با وجود این مشقات هستند افراد با انگیزه ای که با پشتکار فراوان مراحل ترقی را گام به …

ادامه نوشته