پایگاه خبری صبای سلامت با اخذ پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظیفه خود می داند به پشتوانه دو دهه تجربه و سوابق تخصصی در صنعت و رسانه های نوشتاری و دیداری با اطلاع رسانی صحیح به صورت عام در فرهنگ ، اقتصاد ، اجتماع و بویژه در حوزه سلامت با شعار ” زندگی در چرخه سلامت ” قدمی هرچند ناچیز در اصلاح این شیوه و ارتقا دانش و استاندارد زندگی مخاطبین بردارد .

صباگشت

آمار لحظه‌ای بیماران مبتلا به کوید-19

بر اساس مراجع رسمی در دنیا

http://www.20script.ir