رفتار خوب و اخلاق خوب را به فرزندانتان بیاموزید

صبای سلامت – عادات خوب ، رفتار خوب و اخلاق خوب را به فرزندانتان بیاموزید و خود نیز آن را انجام دهید .
چرا که انجام این فعل های خوب تاثیری به بلندای یک عمر زندگی بر فرزندان خواهد داشت . صفات شخصیتی خوب و اخلاق پسندیده ، به رفتاری اطلاق می شود که در جامعه از آن بعنوان عرفی از ادب و مقبولیت اجتماعی یاد شود فرزندان هرگز این رفتارها و اخلاقیات را یاد نمی گیرند مگر آنکه خود شما بصورت عملی آنها را انجام دهید و به آنها نیز بیاموزید.

بهترین راه، تهیه ی یک لیست ازاین خصوصیات و رفتارها بوده که باید آن را به دیواره ی اتاق مطالعه ی آنها بچسبانید.

 

 

 

پارمیس مهدی پور