دبیر انجمن اقتصاددانان ؛

دو سناریو برای آینده بازار سهام پیش بینی می شود

دبیر انجمن اقتصادانان درباره وضعیت بورس گفت: برای وضعیت بورس می توان دو سناریو متصور بود که برای سناریوی نخست رشد اقتصادی مداوم لازم است و در سناریو دوم ، شاخص «تورم» است که می تواند وضعیت بازار را تغییر دهد.

به گزارش صبای سلامت ، به نقل از راه امروز ، شاخص بورس حدود ۳۱ هزار واحد ریزش کرد، این در حالی است که افزایش قیمت‌های جهانی و تمدید بررسی FATF نوید روند صعودی در بازار سهام را  می‌داد. برخی علت ریزش شاخص کل را به «عرضه زیاد امروز حقوقی ها در برخی نمادها در بازار سهام» و کاهش قیمت دلار ربط می دهند.  برخی هم می گویند،  مادامی که رشد بازار سهام سرعت می‌گیرد، سفته‌بازی در بورس افزایش پیدا می‌کند و بسیاری از سهامداران به بازار سهام به دید کوتاه‌مدت نگاه می‌کنند و همین موضوع جلوی رشد بورس را می‌گیرد و اگر این رشد با هیجان همراه باشد وضعیت بورس مانند نیمه اول سال خواهد شد.اما با این رفت و برگشت ها در بازار سهام، چه آینده ای برای این بازار می توان متصور بود. پیمان مولوی، دبیر انجمن اقتصادانان در این باره از دو سناریو می گوید.
پیمان مولوی، دبیر انجمن اقتصادانان درگفت وگو با «راه امروز» گفت: در پیش بینی بازارسهام می توان دو سناریو متصور بود؛ در سناریوی نخست؛ رشد بورس و بازار سرمایه به واسطه رشد اقتصاد ملی و افزایش تولید ناخالص کشوری، که اگر این رشد پایدار باشد به نفع اقتصاد ملی است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: این رشد به نفع اقتصاد است چراکه؛ به صورت همه‌جانبه و عملی صورت گرفته، البته این نکته نیز حائز اهمیت است که اگر ما بخواهیم به رشد سال ۱۳۹۱ برسیم باید ۶ سال و به صورت مداوم رشد اقتصادی ۸ درصدی داشته باشیم.
دبیر انجمن اقتصادانان تاکید کرد: اقتصاد ایران باید ۶ سال متوالی رشد بالای ۸ درصد داشته باشد تا مردم به قدرت خرید سال ۹۱ برسند؛ بدون سرمایه گذاری و ایجاد زیر ساخت این هدف محقق نمی‌شود. چرا میزان درآمدهای بودجه این قدر سیال است؟ رقم نقدینگی در مرداد ۱۴۰۰ به حدود ۳ هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد خواهد رسید.
اما در مورد سناریوی دوم بورسی گفت: سناریو دوم رشدی ناشی از تورم اقتصادی است که در ۴ ماهه نخست سال جاری شاهد این رشد بودیم.
مولوی خاطر نشان کرد: با بررسی بورس در سال جاری می توان گفت که رشد این بازار از تورم سبقت گرفته است و این امر یک چرخه تورمی را در بازارها ایجاد می‌کند.
 دبیر انجمن اقتصادانان ادامه می دهد: درسال جاری قرعه رشد تورمی به نام بورس درآمد و ممکن است در دوره‌های بعدی بازارهای موازی متوجه این نوع رشد تورمی شوند.
الگوی نادرست والزامات رشد بورس
وی اضافه کرد: سوال اینجاست که آیا اقتصادی که رشد اقتصادی ندارد و با مشکل تحریم مواجه است و شرکت‌های تولیدی با چالش نقل و انتقال پول و تامین مواد اولیه دست به گریبان هستند، بورس تا کجا رشد خواهد کرد و سهامداران تا کجا این ریسک‌ها را تحمل خواهند کرد.
مولوی تاکید کرد: اگر الگوی ما، رشد بورس بر اساس تورم بوده که این الگو نادرست است؛ اگر هم میخواهیم بورس رشد کند، بورس جزو اقتصاد واقعی کشور است و ما نیازمند بهبود در شاخص‌های واقعی اقتصاد کشور یعنی «توسعه صادرات»، دسترسی به درآمد‌های ارزی صادرات» و «رشد اقتصادی به ثبات و ممتد» و البته «وجود یک چشم انداز مثبت است»
دبیرکل انجمن اقتصاددانان در پایان با اشاره به اینکه آیا این موارد در اختیار سازمان بورس است، تصریح کرد: این موارد، ریسک‌های ژئوپلیتیک خارج از بازار سرمایه بوده که به این بازار و سرمایه‌گذاران تحمیل شده است؛ این انتظار که ما کشوری داشته باشیم که اقتصاد آن رو به افول باشد، اما بورس آن صعودی باشد، ناشی از یک رویکرد بسیار نادرست و عدم درک مکانیزم‌های اقتصادی است.