صفحه نخست / آخرین اخبار / انتقال” ثبت مجوز ورود ” از سامانهIMED به سامانه جامع تجارت ایران در سال آتی

مدیر کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو:

انتقال” ثبت مجوز ورود ” از سامانهIMED به سامانه جامع تجارت ایران در سال آتی

مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارواعلام کرد: با توجه به اینکه از ابتدای سال ۱۳۹۶، اعطای مجوز ورود تجهیزات و ملزومات پزشکی از سامانه IMED به سامانه جامع تجارت ایران(جایگزین ثبتارش) منتقل می شود، تمامی کدهای IRC تایید شده معتبر، در سامانه مذکور قابل مشاهده خواهد بود.

به گزارش صبای سلامت، دکتر محمود بیگلر، مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در گفتگو با ایفدانا اعلام کرد: با توجه به اینکه از ابتدای سال ۱۳۹۶ ، اعطای مجوز ورود تجهیزات و ملزومات پزشکی از سامانه IMED به سامانه جامع تجارت ایران(جایگزین ثبتارش) منتقل می شود، گفت: تمامی کدهای IRC تایید شده معتبر، در سامانه مذکور قابل مشاهده خواهد بود.

در این خصوص موارد ذیل به تمامی شرکت های تجهیزات پزشکی اعلام می گردد:

در خصوص پرونده هایی که فقط در سامانه ثبت این اداره کل ثبت شده اند و شرکت مدارک ثبت را به دبیرخانه تحویل نداده است، این پرونده ها از ابتدای سال ۱۳۹۶ بصورت سیستمی غیرفعال خواهند شد.

در خصوص پرونده هایی که از سوی کارشناسان به شرکت نقص اعلام شده است، شرکت می بایست ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این بخشنامه، نسبت به رفع نقص اقدام نماید، در غیر این صورت وضعیت پرونده بصورت سیستمی در زمان اعلام شده به حالت عودت، تغییر وضعیت داده خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

http://www.20script.ir