گفتمان ستاد پویش گفتمان عدالت است

برای شناخت بهتر عملکرد ستاد پویش در بسیج مردم و انتخاب رئیس جمهور اصلح ، خبرنگار پایگاه خبری صبای سلامت ، به سراغ دکتر آذر عضو شورای راهبردی ستاد مرکزی پویش حامیان آیت الله رئیسی می رود .

دکتر مهدی آذر دانش آموخته مدیریت است و به کارهای اقتصادی مشغول می باشد . وی۲۰سال تجربه اجرایی، تخصصی و مدیریتی دربخش های اقتصادی در حوزه های پولی و مالی و سرمایه گذاری را در کارنامه خود دارد .

دکتر آذر عدالت را فرزند عقلانیت می داند وی معتقد است انسان ها ابتدائا با عقل و علم است که به مرحله عدل و عدالت می رسند. نظر شما را به این گفتگوی کوتاه جلب می کنیم .

 

آقای دکتر ستاد پویش از چه زمانی تشکیل شد و همکاری شما با ستاد پویش را به اختصار شرح دهید ‌.

ستاد پویش از خردادماه ۱۳۹۹ حدودا از یکسال پیش با دوستان انقلابی، جهادی و ازهمه مهمتر سربازان انقلاب و نظام و بچه های جبهه و جنگ به منظور حضور و حمایت از افراد ارزشی و انقلابی، جلسات هم اندیشی و نشست های فکری و عقیدتی را برگزار کردیم. این گردهمایی ها و هم اندیشی ها نتیجه اش شکل گیری ستاد پویش شد.

من باید اضافه کنم که مفهوم پویش از منظر جامعه شناسی سیاسی یعنی افرادی که به لحاظ فکری و اندیشه نزدیک بهم هستند باحرکات آرام و آهسته با نظر واحد و هدف واحد.

 

 آقای دکتر  سازماندهی ستاد پویش در استان های کشور چگونه صورت پذیرفت و برنامه های این ستاد برای همدلی مردم و شرکت در انتخابات جهت انتخاب رئیس جمهور اصلح چه بود و تا چه اندازه به اهداف خود رسید ؟

 

ببینید گفتمان غالب ستاد پویش گفتمان عدالت است.

البته من عدالت را فرزند عقلانیت می دانم. یعنی انسان ها ابتدائا با عقل و علم است که به مرحله عدل و عدالت می رسند. با استناد به این گفتمان و مضامین آن یعنی برابری و آزادی و عقل، علم و عدل با شناسایی جوامع هدف و رای دهندگان و باتحلیل و تفکیک جامعه در قالب و بخش های گوناگون و با تعیین یک استراتژی یعنی استراتژی رشد در حمایت از آیت اله رئیسی ‌ورود و حضور پیداکرد.

اینکه ستاد پویش آیا به اهداف خود دراین انتخابات رسیده یاخیر؟ باید با ضرص قاطع بگویم که  بله ما به اهداف خودمان رسیدیم.

اینکه چطور و چگونه؟

باید عرض کنم که شما اگر نگاهی به عملکرد ستاد پویش که بصورت کتاب درحال تجویز و چاپ است بیاندازید خواهید دید که ما به آنچه که هدف گذاری کردیم براساس استراتژی،  برنامه ها و اقداماتی که صورت گرفته است، به هدف نهایی که پیروزی آیت الله رئیسی بود و تشویق و ترغیب مردم در پای صندوق های رای بود با همکاری و همدلی رسیدیم.

استراتژی ستادپویش استراتژی رشد است، که در سایه همدلی و همفکری خانواده پویش اتفاق افتاده است.

آقای دکتر لطفا برنامه آینده این ستاد را توضیح دهید؟

استحضار دارید که ما با یک گفتمانی به این عرصه سیاسی و اجتماعی ورود کردیم. گفتمان عدالت.

خب برای اینکه این گفتمان و مضامین آن ابتر نماند و فراموش نشود و درجامعه گسترش پیداکند و مضامین آن درجامعه پیاده شوند ما نیازمند به یک منظومه فکری سالم وساختار پویا و ارگانیک هستیم. یکی از راهبردهای اصلی واساسی شورای سیاست گذاری ستاد ازابتدا تاکنون این بوده است که این کمپین با همین ساختار فعلی ستاد را با شناسایی و جذب افراد و شنلسایی جوامع هدف جدید توسعه و ارتقا دهیم.

آرزوی بهترین ها برای شما عزیزان رسانه که همگام و همسو با دیگر اعضای ستاد حضور داشتید.

آقای دکتر از وقتی که برای این گفتگو گذاشتید سپاسگزاریم .

 

مصاحبه کننده : فرید مهدی پور

کد خبر: # 1400041012686