رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ؛

نقشه جامع مدیریتی بیمارستان ها تدوین شود

علیرضا زالی، بر لزوم تدوین نقشه جامع یک ساله مدیریتی برای بیمارستان ها تاکید کرد.

به گزارش صبای سلامت ، علیرضا زالی، در جلسه با مدیران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اقدامات و خدمات مدیریتی صورت گرفته در این مراکز را برای مبارزه با کرونا شایسته تقدیر و قدردانی عنوان کرد.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه مدیران در ساماندهی امور بیمارستان‌ها، بر ضرورت افزایش همگرایی بین برنامه‌های صف و ستاد دانشگاه تاکید کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به مواجهه بیمارستان‌ها با بحران عجیب، غیرمترقبه و پیچیده کرونا در سال جدید، گفت: با توجه به قرار گرفتن بیمارستان‌های دانشگاه در خط مقدم خدمت رسانی به بیماران کرونایی و همچنین وسعت جمعیت تحت پوشش، حفظ آمادگی کامل در آن‌ها اهمیت زیادی دارد.

زالی با بیان اینکه مواجهه با بحران کرونا در طول ماه‌های اخیرموجب کسب تجربه نوین مدیریتی در بیمارستان‌ها شده است، گفت: حفظ آمادگی نیروهای انسانی و تجهیزات بیمارستان و جلوگیری از فرسودگی و خستگی آن‌ها در شرایط استمرار کرونا نیازمند تدابیر مدیریتی است.

وی همچنین با اشاره به چالش‌های مالی دولت در سال جاری، اظهار کرد: تغییرات ارزی، چالش‌های مربوط به فروش نفت، تحریم‌ها و همچنین بار مالی سنگین ناشی از کرونا دولت را در سال جدید با چالش‌های جدی رو به رو کرده است که این چالش‌ها به دانشگاه نیز تسری می‌یابد، به همین خاطر در سال جدید از نظر اقتصادی مدیریت پیچیده ای را در بیمارستان‌ها پیش رو خواهیم داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه با تاکید بر ضرورت مدیریت بهینه و صرفه جویی منطقی در منابع، گفت: امسال از نظر مالی سال سختی است و این مسئله باید در اندیشه اجرایی مدیران بیمارستان‌ها متبلور باشد.

زالی با اشاره به افت شدید درآمد اختصاصی دانشگاه، مصوبه افزایش ۵۰ درصدی حقوق پرسنل را که ماهانه ۳۵ میلیارد تومان بار مالی دارد، یکی دیگر از چالش‌هایی عنوان کرد که مدیریت مالی دانشگاه و بیمارستان‌ها را با دشواری رو به رو کرده است.

وی همچنین با اشاره به قطع بودجه متمرکز دولت برای پرداختی‌های مربوط به بازنشستگی و تأمین آن از منابع دانشگاه، یادآور شد: متأسفانه تعرفه خدمات در بخش درآمدهای اختصاصی بیمارستانی رشد ناچیزی کرده است و بین درآمدها و هزینه‌ها تناسبی نخواهیم داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه کرونا فشار زیادی را به بخش‌های لجستیک بیمارستان‌ها وارد کرده است، خواستار ارتقا و تداوم مدیریت بهره وری در بیمارستان‌ها شد.

زالی با اشاره ضرورت همگنی فعالیت و پویایی کمیته‌های بهره وری در بیمارستان‌ها، از برگزاری جلسات منظم از هفته آینده برای بررسی و تحلیل وضعیت بهره وری بیمارستان‌های دانشگاه با شاخص‌های HIM خبر داد.

وی ضمن اعلام آمادگی دانشگاه برای فراهم کردن فضای باز برای مدیریت نوآورانه در بیمارستان‌ها، توضیح داد: در برخی از بیمارستان‌ها طرح‌های خلاقانه ای همچون مدیریت تله مدیسین بیس و تأمین تجهیزات بیمارستانی با راه اندازی شرکت دانش بنیان و مواردی از این قبیل در حال اجراست، سایر بیمارستان‌ها نیز می‌توانند بنابر بر مقتضیات خود، مدل‌های نوین مدیریتی را به صورت درون زا طراحی، پیشنهاد و دنبال کنند.

زالی همچنین با اشاره به پروژه های مربوط به توسعه بیمارستان‌ها و همچنین استمرار برنامه‌های آموزشی مدیریتی، خواستار حداکثر بازدهی در خدمات بیمارستانی شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه با اشاره به اهمیت رضایت سنجی از بیماران، بر ضرورت ارزیابی کمی و کمی سازی شاخص‌های مدیریتی برای توسعه و تعالی بیمارستان‌ها تاکید کرد.

وی خواستار اشتراک گذاری تجربه‌های موفق مدیران برای تدوین الگوهای مدیریتی شد و گفت: بحران کرونا، باعث توجه و شکوفایی بیشتر ظرفیت‌های مدیریتی شد و اقدامات مدیریتی بسیار خوبی در بحران کرونا شکل گرفت.

زالی همچنین با اشاره به اهمیت بهره گیری از ظرفیت خیرین در امور بیمارستان‌ها، یادآور شد: خوشبختانه در دوران شیوع کرونا، در بسیاری از بیمارستان‌ها از ظرفیت‌های خیرین استفاده‌های خوبی صورت گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، همچنین با اشاره به مشارکت مؤثر نیروهای جهادی برای مقابله با کرونا، خواستار بستر سازی برای استمرار بهره گیری از ظرفیت‌های نیروهای مردمی و جهادی در بیمارستان‌ها توسط مدیران شد.

وی همچنین با تاکید بر لزوم تدوین نقشه جامع یک ساله مدیریتی برای بیمارستان‌ها، اظهار کرد: تهیه چنین نقشه‌ای در مورد تأمین بودجه مدیریت مالی توسعه بخش‌ها و تغییر عملکرد بخش‌های قدیمی، برنامه‌های مربوط به جذب توریست و رفع چالش‌های مزمن بیمارستان‌ها و مواردی از این قبیل و در جریان قرار دادن ستاد در مورد این برنامه‌ها اقدامی بسیار ضروری و مؤثر است.

زالی در پایان خواستار برقراری ارتباط مناسب، مستقیم و پویا بین مدیریت با پرسنل، پزشکان و گروه‌های مختلف بیمارستان شد.