نشانه های کمبود پروتئین

صبای سلامت _ نشانه های کمبود پروتئین:

▫️چشمهای ورم کرده
▫️گونه‌های پف آلود
▫️دست های متورم
▫️موهای ظریف
▫️پوست خشک
▫️ابهام ذهنی
▫️احساس سستی بدن

کد خبر: # 1400062213644