عصبانی هستید استراحت کنید

صبای سلامت – به اندازه کافی بخوابید. باید به اندازه کافی به بدن خود استراحت دهید. در غیر این صورت، شما احساس خستگی و عصبانیت خواهید داشت.

احساسی که به صورت روز افزون تشدید هم می شود. ممکن است در ابتدا این مساله برای شما عادی به نظر برسد، اما با توجه به تحقیقات صورت گرفته در مورد خواب، بیش از دو سوم بزرگسالان از مشکلات بد خوابی رنج می برند.