خانم ها عاشق میم هستند

به جای اینکه همسرتان را “خانم” صدا بزنید با دادن میم مالکیت او را “خانمم” صدا بزنید.
خانم‌ها عاشق این میم‌های مالکیت هستند که از سمت شوهرشان ابراز می شود .

دیدگاهتان را بنویسید