صفحه نخست / کوتاه و مفید / خارج از خانه با غذا پیاز بخورید

خارج از خانه با غذا پیاز بخورید

صبای سلامت – اگر خارج از خانه غذا می خورید، برای اطمینان همراه آن پیاز مصرف کنید .  زیرا ماده ای در پیاز وجود دارد که از مسمومیت .غذایی حاصل از خوردن گوشت مانده جلوگیری می‌کند 

دیدگاهتان را بنویسید

http://www.20script.ir