مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور ؛

حذف خوراک سنتی در پنج سال آینده

مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور، پیش بینی کرد که تا پنج سال آینده خوراک سنتی در ایستگاه های پرورش حذف شود و افزود: صنعت خوراک آماده تحولات بزرگی در کیفیت و کمیت محصولات پروتئینی کشور ایجاد کرده است.

به گزارش صبای سلامت ، مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور گفت : صنعت خوراک، تحول بزرگی در کیفیت و کمیت محصولات پروتئینی ایجاد کرد .

 مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور، پیش بینی کرد که تا پنج سال آینده خوراک سنتی در ایستگاه های پرورش حذف شود و گفت : صنعت خوراک آماده تحولات بزرگی در کیفیت و کمیت محصولات پروتئینی کشور ایجاد کرده است.

عباس عباسی،  با اشاره به پیشینه صنعت خوراک آماده در کشور، تصریح کرد: با اینکه این صنعت بیش از ۵۰ سال در کشور استقرار یافته اما سایر حلقه های صنعت پرورش در کشور همپای آن نبوده اند و استقبال چشمگیری از این صنعت تاثیرگذار نکرده اند.

وی افزود: پیشرفت و توسعه صنعت خوراک آماده در یک دهه اخیر شتابان بوده و رشد جهشی داشته که فضای مناسبی برای توسعه صنعت پرورش و محصول نهایی(گوشت قرمز، سفید، لبنیات و تخم مرغ) در کشور نیز ایجاد کرده است.

عباسی سه عامل اصلی را در روند توسعه ای صنعت خوراک موثر دانست و گفت: وجود ایستگاه های پرورش توسعه یافته و مدرن در صنعت مرغ گوشتی، مادر، تخم گذار، دام های شیری و آبزیان، به عنوان عامل سخت افزاری نقش مهمی در این روند ایجاد کرده است.

عباسی با یاد آوری اینکه انتقال فناوری و تکنولوژی های مدرن عامل دیگر توسعه صنعت خوراک آماده در کشور است ، افزود: سرمایه گذاران و کارآفرینان بخش خصوصی زیرساخت های مطلوبی در این بخش ایجاد کرده اند که با صنعت خوراک کشورهای پیشرفته اروپایی همتراز است.

عباسی همچنین به وجود منابع انسانی و نیروهای متخصص و کاردان در این صنعت اشاره و اظهار کرد: حضور متخصصان و کارشناسان با دانش و توانمند به عنوان عامل سوم در رشد و توسعه صنعت خوراک بسیار موثر بوده است.

 این افراد توانستند با بکارگیری دو عامل دیگر سخت افزاری و مدیریت مطلوب، صنعت را به جایگاه کنونی ارتقا دهند.وی اقبال ایستگاه های پرورش از محصولات خوراک آماده را در سال های اخیر رو به بهبود اعلام و اظهار کرد: رشدی که کارخانه های خوراک در دهه اخیر داشته اند مورد اقبال پرورش دهندگان به ویژه آبزی پروران قرار گرفت و استفاده از خوراک آماده در این صنعت نهادیه شده است.

مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی، در ادامه به نقش صنعت خوراک آماده در تامین امنیت غذایی و سلامت و بهداشت جامعه اشاره کرد و گفت: نتیجه این روند توسعه ای را می توان در افزایش امنیت غذایی کشور، کاهش ضایعات خوراک در ایستگاه های پرورش و بهبود ضریب تبدیل خوراک به محصول نهایی(گوشت و غیره) مشاهده کرد.

وی نظارت های مطلوب سازمان دامپزشکی کشور  را نیز در این مسیر مطلوب ارزیابی و اظهار کرد: سازمان دامپزشکی هم در اصلاح ساختار صنعت و محصول نهایی نقش و جایگاه بالایی دارد و همواره با تعامل و همکاری صاحبان صنایع و مدیران تشکل های مروبط در راستای توسعه ای گام برداشته است.

عباسی از همایش فیداکسپو به عنوان عرصه ای برای به نمایش گذاشتن توانمندی ها و پیشرفت های صنعت خوراک آماده کشور یاد کرد و گفت: این عرصه نبردگاه خوبی برای صنعت به شمار می رود و صاحبان صنایع می توانند تلفیقی از سه عنصر و عامل پیشرفت صنعت را در این مکان به نمایش بگذارند.

وی تصریح کرد: فیداکسپو می تواند جایگاهی برای تغییر رویکرد سنتی صنعت پرورش به صنعت گرایی باشد و تجمع گرایی را جایگزین پراکندگی ایستگاه های پرورش در کشور کند.

دیدگاهتان را بنویسید