مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو ؛

TTAC به سامانه متناظر روسیه متصل می شود

مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: برای همکاری با روسیه تنظیم برنامه عملیاتی پیشنهاد شده که بر اساس آن، عنوان فعالیت‌ها، مسئول انجام فعالیت‌ها، شاخص‌های اجرایی و زمانبندی فعالیت‌ها نیز آماده شده و مستلزم حمایت‌های کلان اعم از مالی و اجرایی است.

به گزارش صبای سلامت، دکتر محمد پیکان‌پور با اشاره به برگزاری نشست‌های متخصصان کشور به منظور توسعه زمینه همکاری با روسیه بیان داشت: بانک‌هایی که باید فعالیت طرفین را ضمانت کنند، مشوق‌ها، فعالین صنعت دو طرف، لیست داروهایی که بین دو طرف قابلیت همکاری دارد و فهرست خدمات قابل اشتراک‌گذاری و مراکز مورد اعتماد دو طرف مشخص شده است که پس از انعقاد موافقت‌نامه قابل ارائه خواهد بود.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، وی ضمن برشمردن قابلیت‌های سامانه تیتک در زمینه رصد زنجیره تامین دارو از ابتدا تا انتها افزود: در صورت اتصال این سامانه به سامانه متناظر روسیه بستر همکاری‌ها را می‌توان تسریع کرد.

پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک برای بازبینی در جزئیات عملیاتی بصورت هر دو هفته یک بار و تسریع در اجرای همکاری‌ها، از جمله پیشنهادهای دیگر مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو بود.

پایان پیام/

کد خبر: # 1402121219218