گزارش تصویری سومین نشست هفتگی اعضای انجمن صنفی مدیران رسانه

یکشنبه ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۲ سومین نشست هفتگی انجمن مدیران رسانه در خانه مدیران مسئول با حضور جمعی از مدیران رسانه برگزار شد.

به گزارش صبای سلامت، در این هفته خانم نازیلا محمدی صاحب امتیاز و مدیرمسئول پایگاه خبری نمایه بانک به موضع حقوق رسانه و بررسی نظام های رسانه ای در دنیا پرداختند. در ادامه نشست مشکلات اصحاب رسانه با حضور اعضا بررسی و مقرر شد از طریق رئیس سازمان برنامه و بودجه پیگیری عاجل تخصیص یارانه بودجه ۱۴۰۲ در دستور کار انجمن قرار گیرد.

گفتنی است در این نشست مدیران رسانه های صبای سلامت، صفحه اقتصاد، اینتیتر، صدای چراغ روشن، صدای مشتری، ماهنامه ایستا و جمعی از مدیران انجمن حضور داشتند.

در ادامه گزارش تصویری این نشست از نظرتان می گذرد.

عکس از: سحر السادات زمانی ( پایگاه خبری این تیتر)

 

 

 

 

کد خبر: # 1402092218831