مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو ؛

ورود مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی حداکثر طی ۲۴ ساعت

مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه که در سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ درخواست در صف رسیدگی صدور مجوز بودند، گفت: در حال حاضر درخواست صدور پروانه در سامانه IRC برای ورود مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی حداکثر طی ۲۴ ساعت پاسخ داده می‌شوند و این یعنی گامی بلند در راستای کاهش بروکراسی اداری و تحقق شعار جهش تولید در سالی که مزین به این شعار است.

به گزارش صبای سلامت ، دکتر محمدحسین عزیزی اظهار کرد: اداره‌کل غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو در راستای شفاف سازی، تکریم مراجعان و پیشگیری از مراجعات غیر ضروری، با توسعه فرآیندهای مربوط به سامانه‌ها و برنامه‌ریزی های داخلی،  واردات مواد اولیه تولیدی برای فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی، فرآیندهای پاسخگویی را از طریق سامانه «تیکت» فعال کرد.

وی افزود: تا پیش از این روند صدور مجوز ورود مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی بیش از یک ماه زمان می‌برد که در حال حاضر پاسخگویی به درخواست‌ها ظرف ۲۴ ساعت انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه به زودی میز خدمت الکترونیک جایگزین میز‌خدمت حضوری خواهد شد، تصریح کرد: سازمان غذا و دارو در حال ارتقاء پاسخگویی از طریق مسیرهای سامانه ای به منظور تسهیل و تسریع در پاسخگویی و جلوگیری از عدم حضور فیزیکی مراجعین از طریق تیکتینگ بوده که به زودی میز خدمت الکترونیک جایگزین میز‌خدمت حضوری می‌شود.

 

 

خبرنگار : فرید مهدی پور

منبع : ایفدانا