واکسن پولی ؛ ساسانی ترین حالت ممکن برای کشور

گویا شوخی نیست و جدی است؛ واکسن نفری ۳۰۰هزارتومان. در اوج مرگ‌ومیرهای کرونایی، وزارت‌بهداشت و هلا‌ل احمر سر کلی پول واکسن فقط دعوا می‌کنند…

حیدر محمدی از مدیران سازمان غذاودارو در رادیو گفته که احتمالا واکسن برای شهروندان بی‌اولویت ۳۰۰هزارتومان آب بخورد.

همین مقام وزارت‌بهداشت همچنین گفته هلال‌احمر ۱۳ میلیون یورو ارز برای واردات واکسن آنفلوآنزا گرفته و هنوز واکسن آنفلوآنزایی وارد نکرده و قرار بود از ۱۴فروردین ظرف دوهفته واکسن کرونا وارد کند، اما هنوز خبری نشده.

دیروز سخنگوی هلا‌ل‌احمر گفته‌بود نزدیک به چهارماه است که جمعیت هلال احمر برای تهیه واکسن کرونا در تلاش و نیز در رایزنی با چین و روسیه است اما با چون وزارت بهداشت مجوزی صادر نکرده، هلال احمر نتوانسته کاری کند.

اوضاع اصلا هم مسخره نیست، دقیقا واقعیت طبقاتی جامعه ایرانی دارد خودش را نشان می دهد، به زودی با طیف طبقه دارا و برخوردار واکسن زده و طبقه فقیر در انتظار واکسن و مرگ مواجه خواهیم بود.

این جامعه کاستی، این جامعه اشراف پرست و فقیر کُش را کسی در طول تاریخ سراغ دارد؟ بعید است حتی در ساسانی ترین حالت ممکن هم اینگونه تبعیض های آشکار و قانونی خود را نشان بدهد.

کد خبر: # 1400013011989