عواملی که باعث پیشرفت آرتروز زانو می شوند

صبای سلامت – عواملی که موجب ایجاد و سرعت پیشرفت آرتروز زانو خواهند شد، عبارتند از:

 • عادات غلطی مانند دوزانو و چهار زانو نشستن، توالت ایرانی و بالا و پایین رفتن مکرر از پله (بخصوص پله‌های با شیب تند)
 • شرایط شغلی نامناسب که فشار مضاعف و بدون استراحت به مفصل زانو وارد می‌کند
 • ابتلا به بیماری‌های مفصلی مانند آرتریت روماتوئید و بیماری عفونی در مفصل و…
 • ضربه و فشار ناگهانی به مفصل زانو مانند فشار ناشی از تصادف
 • دفورمیتی‌های مفصل زانو (پای ضربدری و پای پرانتزی)
 • بیماری نرمی غضروف زیر کشکک (کندرومالاسی)
 • پارگی رباط‌ها، منیسک‌ها و کپسول مفصلی زانو
 • در رفتگی‌ها و شکستگی‌های درون مفصلی
 • منیسک دیسکی شکل و کیست منیسک
 • حرکت مفصل زانو به سمت عقب
 • بی‌ثباتی زانو به علت شلی رباط‌ها
 • بیماری استئوکندریت دیسکان
 • اضافه وزن
 • عوامل ژنتیک

انتهای پیام/

دکتر مهدی مویدفر

کد خبر: # 1400102315240