فرمانده ستاد مقابله با کرونای تهران ؛

رمدسیور در تهران از داروخانه‌ها جمع و به بیمارستان‌ها انتقال یابد

فرمانده ستاد مقابله با کرونای کلانشهر تهران با بیان اینکه رفتن رمدسیور به داروخانه منتخب ما را با پدیده دو نرخی مواجه کرد گفت: درخواست کردیم سهمیه در تهران از داروخانه‌ها جمع و به بیمارستان‌ها انتقال یابد.

به گزارش صبای سلامت ، علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونای کلانشهر تهران در جلسه ستاد مدیریت و مقابله با بیماری کرونا استان تهران گفت: در روزهای آینده انتظار سینوسی و فراز و فرود آماری را داریم.

او ادامه داد: حاشیه شهرها و شهرستان‌های اطراف در روزهای آینده بیشتر دچار شکل گیری خوشه‌های شدید هستند.

او درباره کمبود داروی رمدسیور گفت: دو مشکل در این زمینه داریم که یکی  کمبود مواد اولیه است، چرا که از هند وارد می‌شود و با توجه به بحران در هند دچار مشکل هستیم.

او ادامه داد: از طرفی بخشی از رمدسیور را در روزهای اول موج چهارم به داروخانه‌های منتخب دادند  که از دسترس کادر درمان در بیمارستان‌ها خارج شد و از طرفی هم نیاز به رمدسیور با راه اندازی کلینیک سرپایی افزایش یافت.

فرمانده ستاد مقابله با کرونای کلانشهر تهران با بیان اینکه رفتن رمدسیور به داروخانه منتخب ما را با پدیده دو نرخی مواجه کرد گفت: درخواست کردیم سهمیه در تهران از داروخانه‌ها جمع و به بیمارستان‌ها انتقال یابد.

زالی با تاکید بر اینکه باید مصرف را در بیمارستان‌ها مدیریت کرد افزود: به نظر می‌رسد در برخی بیمارستان‌ها بیش از حد لزوم، استفاده شده  که این میزان استفاده به دلیل نگرانی پزشک و بیمار است.

او با اشاره به اثرگذاری رمدسیور گفت: گزارشی نشان داد در مواردی که رمدسیور در هفته اول  تجویز شده مرگ ناشی از کرونا بسیار اندک بوده است.

فرمانده ستاد مقابله با کرونای کلانشهر تهران با تاکید بر اینکه باید به طور ویژه به بحث ویروس جهش یافته توجه شود ادامه داد: چرا که جهش‌ها لاجرم به کشور می رسند. جهش هندی و آفریقای جنوبی وارد مرزهای جنوبی و شرقی شده است. اشکال این است که ویروس جهش یافته همان لحظه خود را نشان نمی‌دهند.

او با بیان اینکه‌خیز چهارم در تهران به دلیل ویروس انگلیسی رخ داد گفت: ما با یک سوش جدید روبرو شدیم که ما را به چالش کشید. این سناریو ممکن است با ویروس آفریقای جنوبی و هندی تجربه شود و البته بگویم ویروس آفریقای جنوبی مهلک تر، لاعلاج‌تر و مسری‌تر از ویروس هندی است و به اکثر واکسن‌ها جواب نمی‌دهد که باید به آن توجه کرد.

زالی درباره اجرای طرح شهید سلیمانی گفت: چارچوب اصلی طرح همان قبلی است و با قدرت در تهران ادامه می‌یابد.

وی در ادامه درباره واکسیناسیون گفت: از ظرفیت محله محوری طرح شهید سلیمانی در بحث واکسیناسیون باید استفاده شود. اگر با بروز ویروس جهش یافته روبرو باشیم بحث ایزولاسیون برای ما خیلی جدی‌تر است و این بار نیاز است با انتظام بیشتری قرنطینه‌سازی افرادی را که امکان قرنطینه خانگی ندارند انجام دهیم.

زالی افزود: با هماهنگی دکتر کولیوند بخش‌های نقاهتگاهی قابل توجهی از جمله در هتل لاله فراهم شده و با بیمه‌ها توافق کردیم هرکسی را توسط مراکز بهداشت به هتل‌ها ارجاع می‌دهیم، بیمه‌ها همکاری کنند و پروتکل هتلینگ با توجه به شرایط اخذ شود.