ذهن خود را با پذیرش خلوت کنید

صبای سلامت – همه چیزهایی که نمی پذیرید ، تبدیل به فکر می شوند و دائم ذهن را مشغول نگه می دارند .

از آن جا که ذهن شما سازنده تصاویر زندگی شماست . آنچه نپذیرفته اید ، تبدیل به زندگی شما می شود و خود را تکثیر می کند . اما چیز هایی که می پذیرید دیگر بخشی از ذهن شما نمی شود و از دایره ذهن خارج می شود .

به طور مثال شما پذیرفته اید که خورشید در آسمان است ، آب رفع تشنگی می کند ، یا لباستان را چگونه بپوشید و یا چگونه دوچرخه برانید . آیا در طول شبانه روز به این موارد فکر می کنید ؟ به طور مسلم پاسخ خیر است .

پس اگر چیزی را دوست ندارید و می خواهید از زندگیتان محو شود ، آن را بپذیرید . به تدریج که ذهن خود را با پذیرش خلوت کنید ، جا برای خلق تازه ها باز می شود .

حمید رضا مهدی پور