رئیس بانک خون بند ناف رویان ؛

تحویل جفت یا بندناف بعد از زایمان امکان پذیر نیست

رئیس بانک خون بند ناف رویان گفت: اگر بعد از زایمان جفت یا بندناف را تحویل بانک خون بدهند قابل نگهداری نیست.

به گزارش صبای سلامت ، مرتضی ضرابی رئیس بانک خون بند ناف رویان در پاسخ به این سوال که برخی خانواده ها می پرسند که آیا بعد از زایمان هم امکان ذخیره سازی سلول های بنیادی وجود دارد؟ گفت: تحویل جفت یا بند ناف بعد از زایمان به بانک خون امکان پذیر نیست.

وی توضیح داد: اتفاقا برخی از خانواده ها اطلاع دقیقی درباره مراحل جمع آوری و ذخیره سازی خون بند ناف ندارند و تصور می کنند که برای مثال اگر بعد از زایمان جفت یا بند ناف را تحویل بانک خون بدهند قابل نگهداری است، در حالی که این طور نیست و باید حتما این کار هنگام زایمان انجام شود.

ضرابی ادامه داد: از این رو باید حتما هماهنگی های لازم قبل از زایمان انجام شود تا همکاران ما هنگام زایمان در بیمارستان حاضر شوند.

کد خبر: # 1499072210351