آیین نخستین جلسه کتاب خوانی نوشته سین زمانیان امروز برگزار می شود

آیین نخستین جلسه کتاب خوانی کتاب مواجهه با کوه یخ در اتاق شماره4 نوشته سین زمانیان امروز  در محل کافه کتاب فرمانیه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار صبای سلامت، در این مراسم بخش هایی از کتاب با خوانش راوی در حضور اساتید و مدعوین خوانده و به پرسش های میهمانان پاسخ داده می شود.

کتاب” مواجهه با کوه یخ در اتاق شماره 4″ توسط انتشارات نشر علم به چاپ سوم رسید.

این کتاب روایتگر اعضای یک گروه روان درمانی تحلیلی از جلسات فردی و گروهی مواجهه با بخش پنهان ساختار روان در مسیرتغییر و آگاهی است.

 

پایان خبر/

خبرنگار : حمیدرضا مهدی پور

کد خبر: # 1402052218239