حضور رئیس اتاق بازرگانی عمان در غرفه منطقه آزاد انزلی؛

آمادگی سرمایه گذاری عمانی ها در نخستین منطقه آزاد شمال کشور

دکتر ظاهر محمد رییس اتاق بازرگانی عمان با محمد سجاد سیاهکارزاده رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان دیدار و در خصوص سازوکارهای توسعه روابط به گفتگو پرداختند.

به گزارش صبای سلامت، در این دیدار که جمعی از مدیران دولتی و بخش خصوصی کشور عمان حضور داشتند، دوطرف درباره راهکارهای بهره‌برداری از ظرفیت ها و فرصت‌های همکاری در حوزه های ترانزیت کالا در مصر کریدور شمال جنوب، توسعه همکاری ها در ارتباط با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای حاشیه دریای کاسپین گفتگو کردند.

گفتنی است در این نشست که معاون و مدیران معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری و حوزه بندری سازمان منطقه آزاد انزلی حضور داشتند، توضیحاتی در خصوص مزیت های قانونی، توانمندی های بندری با وجود دو مجتمع بندری کاسپین و انزلی، اتصال قریب الوقوع به خط ریل سراسری ایران و سایر مزایا و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در نخستین منطقه آزاد شمال کشور ارائه شد.

پایان پیام/

کد خبر: # 1402091418779