چه عواملی در کاهش خطر آلزایمر موثر هستند

صبای سلامت _ بر اساس نتایج یک مطالعه جدید فعالیت های تحریک کننده ذهن به ویژه کتاب

خواندن و شطرنج بازی کردن ،

جلوگیری از استرس، افسردگی ، ضربه مغزی و هم چنین پیشگیری از بیماری قند ، فشار خون و

چاقی از سنین میانسالی به بالا از جمله

موثرترین روش ها برای کاهش خطر ابتلا بهه آلزایمر هستند.

 

 

کد خبر: # 1400050212945