صفحه نخست / کوتاه و مفید / هدف حل مشکل است

هدف حل مشکل است

صبای سلامت – از امروز عبارات ، تو همیشه ، تو هیچ وقت … ممنوع!!!  این جمله ها بدترین شرایط را ایجاد می کنند. حتی در جر و بحث ها هم از کلمات منطقی استفاده کنید.
هدف حل مشکلات است.

دیدگاهتان را بنویسید

http://www.20script.ir