صفحه نخست / آخرین اخبار / مقابله با فساد در اولویت است

مدیر کل دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو ؛

مقابله با فساد در اولویت است

دومین جلسه کارگروه ارتقای سلامت اداری سازمان غذا و دارو با حضور دکتر محمد حسین حریری، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو، مهندس صفدری، معاون امور سلامت اداری سازمان اداری استخدامی کشور و سایر اعضاء کارگروه برگزار شد.

به گزارش صبای سلامت ، دومین جلسه کارگروه ارتقای سلامت اداری سازمان غذا و دارو با حضور دکتر محمد حسین حریری، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو، مهندس صفدری، معاون امور سلامت اداری سازمان اداری استخدامی کشور و سایر اعضاء کارگروه برگزار شد.

دکتر شهریار اسلامی تبار، مدیر کل دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو ضمن اعلام گزارش داخلی و بین المللی عملکرد سازمان در برنامه اول سالجاری در اجرای قانون ارتقای سلامت اداری، مقابله با فساد، تعیین اولویت های سازمان مطابق با تقویم اجرایی مصوب جلسات قبلی کارگروه بر اساس ۵ اصل شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، آگاه سازی و آموزش تخصصی یادآور شد.

دکتر حریری نیز ضمن تاکید بر اجرای قانون، مشکلت امور اداری را یادآور شد.

مهندس صفدری، معاون امور سلامت نام اداری هیات عالی نظارت سازمان اداره استخدامی در خصوص اجرای قانون سلامت نظام اداری و فرآیند شناسایی گلوگاه های فساد خیز و نقاط آسیب پذیر مراحل صدور مجوزهای قانونی ارائه خدمان کالاهای حوزه سلامت و نحوه بازرسی و ردیابی تخلفات احتمالی گزارش شده تشریح نمود.

در پایان این جلسه مقرر گردید ضمن کمک به اجرای هر چه بهتر و با شکوه تر روز جهانی ۹ دسامبر در خصوص مقابله با جعل اسناد بررسی اصالت مدارک به صورت جدی تر توجه شود .

دیدگاهتان را بنویسید

http://www.20script.ir