جور ته سیگارهای شما را کودکان می کشند

صبای سلامت- تقریبا محال است که ساکن شهرهای بزرگ وکوچک وحتی روستاها باشید رد ته سیگارها را در باغچه های کنار خیابان، پارک ها، روی آسفالت، ندیده باشید. هر آدم سیگاری ته مانده ی سیگارش را به همه جا پرتاب می کند. اما خبر ندارد که یک روز این ته سیگارها گریبانگیر خودش خواهد شد.

چون اصلا آن را زباله نمی داند درصورتی که دومین آلوده کننده بعداز زباله های اتمی ست و خطرناک تراز زباله های بیمارستانی است.

در واقع ته سیگار طپانچه ای است که ماشه ی آن را زمان خواهد کشید.

پایان پیام/

خبرنگار؛ فرید مهدی پور

کد خبر: # 1402101718973

دیدگاهتان را بنویسید