صفحه نخست / آرشیو برچسب ها

آرشیو برچسب ها

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران ؛

پرسنل پزشکی قانونی از جان‌مایه می‌گذارند تا حقی ضایع نشود

کالبد شکافی ،تصادف، همسر آزاری، نزاع ،همه و همه کلیدواژه‌هایی است که در مرکز پزشکی قانونی تیتر می‌شوند و این روزها واژه کرونا هم به آن اضافه‌شده؛ اما در این گزارش دکتر «مهدی فروزش» مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران روی دیگر سکه را به ما نشان می‌دهد، وقتی پزشکان و …

ادامه نوشته
http://www.20script.ir