چگونگی دستیابی به احساس رضایت در زندگی

یک روانشناس گفت: برای ایجاد احساس رضایت در زندگی، به شناختِ کافی نسبت به موارد خوشحال کننده در زندگی‌شان دست یابند.

به گزارش صبای سلامت، «فاطمه محمدی» در برنامه صبحگاهی رادیو گفتگو، هویت را مسئله‌ای اساسی و دغدغه امروز خانواده دانست و افزود: هویت حتی از منظر رفاهی پرسش بسیاری از نوجوانان است و سوالاتی درباره چرایی وضعیت مالی خوب همسالان و شرایط نامساعد زندگی خود دارند. در دوره میانسالی یا آغاز زندگی چنین سوالاتی پیش می‌آید. در این راستا گروهی برای تمام مفروض‌های ذهنی پاسخ دارند و گروه دوم هیچ پاسخی نداشته و صرفا در مرحله پرسش باقی می‌مانند.

محمدی ادامه داد: برخی مردم می‌دانند دلیلِ زیست کنونی‌شان چیست و گروهی دیگر به جواب‌های اشتباه می‌رسند ولی آسیب واقعی متوجه گروهی است که عملا هیچ پاسخی برای سوالات ذهنی‌شان درباره هویت ندارند. این گروه افرادی هستند که دچار بحران هویت هستند؛ یعنی از آینده نگران بوده و امنیت خاطر خود را از دست می‌دهند. در این راستا گاه سوء تفاهم‌های ذهنی پدید می‌آید و افراد تصور می‌کنند نگرانی‌های پدید آمده، حاصل بحران هویت است. در حالی که این دو متفاوت است و هر فردی ممکن است آن را تجربه کند.

محمدی بیان کرد: بحران هویت گاه بازی بدی را با افراد شروع می‌کند که گاه از یک نارضایتی معمولی نشأت گرفته و به عدم خوشحالی در تمام سیر زندگی می‌انجامد. در این روند، فرد از داشته‌های خود لذت نبرده و شاکر نعماتی که در اختیار او قرار می‌گیرد، نخواهد بود و همواره با عدم رضایت رو به رو است.

وی در خصوص راهکارها اظهارداشت: به این افراد پیشنهاد می‌کنیم در پله اول، خود را بشناسند. این‌ها باید با خود دوست باشند و به شناخت از خوشحالی‌های خود برسند. چنین افرادی باید بدانند آینده‌ی انتخاب‌های‌شان چیست. بنابراین برای دستیابی به احساس رضایت از زندگی باید به شناخت خوبی از خود دست یافت.

انتهای پیام/

کد خبر: # 1401053017199