عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ؛

پیشنهاد نظام پزشکی برای افزایش 60 درصدی تعرفه‌ها رد شد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم با اشاره به افزایش 28.5 درصدی تعرفه پزشکان گفت: پیشنهاد سازمان نظام پزشکی با توجه به نرخ ارز و تورم بیش از دو برابر این عدد بوده است، اما با تعدیلی که انجام شده در نهایت 28.5 درصد به تعرفه های پزشکی افزوده شد.


به گزارش صبای سلامت ، سیدمرتضی خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم درباره افزایش 28.5 درصدی تعرفه های پزشکی و دغدغه های پیرامون آن به برنامه «تهران ما سلامت رادیو تهران» گفت: از دیرباز بحث افزایش تعرفه ها و انعکاس آن در جامعه چالش بر انگیز بوده است.آنچه به عنوان تعرفه خدمات پزشکی با پیشنهاد سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت در شورای عالی بیمه تصویب شده و برای هیات وزیران فرستاده می شود؛ رقمی کلی است و برای سال جاری هم این روند طی شده است.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد سازمان نظام پزشکی با توجه به نرخ ارز و تورم، افزایش نرخ حقوق  و دستمزد، کاهش درآمد مراکزتشخیصی و درمانی به دلیل شیوع کرونا بیش از دو برابر این عدد بوده است. اما با تعدیلی که انجام شده در نهایت 28.5 درصد به تعرفه های پزشکی افزوده شد.

خاتمی با تاکید بر اینکه افزایش تعرفه ها بر اساس افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان و منافع پزشکان در نظر گرفته شده است اظهار داشت: این تعرفه برای بخش های دولتی، عمومی غیر دولتی و خصوصی در نظر گرفته شده است. در این شرایط بیشتر بار افزایش تعرفه بر دوش دولت و سازمان های عمومی غیر دولتی است و بیمه شدگان از منافع آن بهره مند می شوند بدون اینکه افزایش باری برای سبد خانوار داشته باشد.

وی تاکید کرد: این افزایش در بودجه سال 1400 دیده شده است. آنچه در بحث های پزشکی، دستمزد پزشکان، بیمه سلامت، بودجه تعرفه های سازمان های عمومی غیر دولتی وجود دارد در بودجه دیده شده است.

 عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم با رد پیشنهاد تعرفه های پزشکی توسط اعضای کمیسون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: این کمیسیون پیشنهادی برای افزایش تعرفه ها نمی دهد ولی نماینده هایی از مجلس در شورای عالی بیمه و نظام پزشکی به عنوان ناظر حضور دارند. ضمن اینکه بار بیشتر این تعرفه بر روی دوش دولت و سازمان های عمومی غیر دولتی است.

خاتمی اظهار داشت: چون این افزایش تعرفه ها خیلی سریع مصوب شده است. این مصوبه با ابلاغ به وزارت بهداشت به عنوان تولیت نظام سلامت در فروردین ماه به مراکز تشخیصی و درمانی نظام پزشکی و بخش خصوصی ابلاغ می شود.

وی با اشاره به فراخوان سازمان نظام پزشکی به تمامی مراکز خصوصی گفت: جامعه پزشکی که در مواجهه با ویروس کرونا قرار دارند باید برای واکسیناسیون در سامانه ثبت نام کنند تا در نوبت قرار گیرند. 

منبع : فارس