صفحه نخست / کوتاه و مفید / نوزاد گرسنه دستش را مشت می کند

نوزاد گرسنه دستش را مشت می کند

صبای سلامت – از روی حالت دست نوزادان می توان فهمید که نوزاد گرسنه است .

نوزادی که دستش را مشت کرده عموما گرسنه است و نوزادی که دستش را باز کرده سیر شده است .

دیدگاهتان را بنویسید

http://www.20script.ir